Pomagamy pozyskać szereg instrumentów finansowych poprawiających bieżącą płynność firmy. Punktem wyjścia do rozmów z instytucjami finansowymi na temat finansowania bieżącej działalności firmy jest jak najniższy koszt po stronie naszego klienta. Co pozwala na finansowania bieżącej działalności przy jednoczesnej poprawie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy

Faktoring

Instrumenty finansowania handlu

Wykup wierzytelności

Szukasz idealnego rozwiązania dla siebie i swojej firmy? Skontaktuj się z nami już teraz!

Partnerzy